Salgsbetingelser

1. PARTENE
Selger er: Cabina AS, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er: Den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

CABINA AS
Olav Tryggvasonsgate 28
7011 Trondheim
Norge

Telefon: 73 80 76 08
E-post:
post@cabina.no

Org. Nr.: 952 365 460
Foretaksregister:
Brønnøysundregistrene

 

2. BETALING
Cabina AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Cabina AS til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Cabina AS reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Cabina AS benytter betalingsløsninger fra: Vipps, Stripe (kortbetaling) og Klarna (fakturakjøp) i nettbutikken.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

3. LEVERING
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen(e).

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Cabina.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. 

4. RISIKO FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 3.


5. ANGRERETT
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer kjøpt i nettbutikken. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Cabina AS melding om dette (angrefrist). Varen(e) må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt.

Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten.
Vi kan kontaktes på telefon: 73 80 76 08, e-post: post@cabina.no eller via kontaktskjema som du finner her. Du kan også benytte deg av kontaktskjemaet på denne siden.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen(e) være tilbakelevert til Selgeren (Cabina AS) i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg (Kjøperen).

 

6. REKLAMASJON
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Cabina AS skriftlig. Vi kan også kontaktes på telefon 73 80 76 08, eller via kontaktskjema som du finner her.
Du kan også benytte deg av kontaktskjemaet på denne siden.

 

14. KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5 og 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Kontakt Cabina AS